Logo

Årsmøte

Årsmøte

11. mars 2021 kl 19.00

 

Innkalling til årsmøte i Mandal Svømmeklubb

 

Styret innkaller herved til årsmøte i Mandal Svømmeklubb.

Årsmøtet avholdes den 11. mars 2021 kl 19.00 i 2.etg på Smoi. På grunn av smittevern er det bra anledning til å være 10 personer fysisk tilstede på Smoi. Dette vil bli forbeholdt styret og vi holder årsmøtet digitalt på Zoom for meldmmer utenfor styret. 

Her er lenke til møtet på zoom: 

https://zoom.us/j/3651001990?pwd=U2s2OWFYdnhtZjBiTkc0L29rcjdBZz09

Meeting ID: 365 100 1990
Passcode: msk1936 

Saker som et medlem ønsker å få tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 26/2 til leder@msk.no, bruk eget skema. Lenke til skjema

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på msk.no.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se svømmeklubbens lov § 5 til § 8.

Saksdokumenter:

Regnskap med balanse publiseres ikke, dette sendes på epost ved forespørsel til leder@msk.no

 

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret