Logo

Årsmøte

Årsmøte

12. mars 2020 kl 19.00

 

Innkalling til årsmøte i Mandal Svømmeklubb

 

Styret innkaller herved til årsmøte i Mandal Svømmeklubb.

Årsmøtet avholdes den 12. mars 2020 kl 19.00 i 2.etg på Smoi.

Saker som et medlem ønsker å få tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 27/2 til leder@msk.no, bruk eget skema. Lenke til skjema

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på msk.no.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se svømmeklubbens lov § 5 til § 8.

Sakspapirene publiseres fortløpende når de er klar:

Budsjett og regnskap publiseres ikke, dette sendes på epost ved forespørsel til leder@msk.no

 • Saksliste
 • Forettningsorden
 • Styrets årsberetning
 • Rapport fra hovedtrener
 • Rapport fra Svømmeopplæring
 • Rapport fra Stevnekomiteen
 • Rapport fra Aktivitetsutvalget
 • Innkomne saker
 • Forslag medlemskontingent
 • Ogranisasjonsplan
 • Instilling til valg

 

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret