Logo

Årsmøte

Årsmøte

13.mars 2018 kl 19.00

 

Innkalling til årsmøte i Mandal Svømmeklubb

 

Styret innkaller herved til årsmøte i Mandal Svømmeklubb.

Årsmøtet avholdes den 13. mars 2018 kl 19.00 i 2.etg på Smoi.

Saker som et medlem ønsker å få tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 27/2 til leder@msk.no. 

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på msk.no.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se svømmeklubbens lov § 5 til § 8.

Her er sakspapirene til årsmøtet: (Om du ønsker å se regnskapet før årsmøtet kan du sende epost til leder@msk.no. Regnskapet vil bli sendt til alle medlemmer som spør etter det)

Saksliste

Forretningsorden

Årsrapport Styret

Årsrapport Hovedtrener

Årsrapport Aktivitetsutvalg

Årsrapport Stevnekomiteen

Årsrapport Svømmeopplæring

Regnskap sendes til medlemmer på forespørsel (send epost til leder@msk.no)

Sak til behandling: Fullmaktsreglement

Forslag til medlemskontingent

Forslag til organisasjonsplan

Innstilling fra Valgkomiteen

 

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret