Logo

Info om styret

Verv

Navn

E-postadresse

Leder

Trond Bjerkan

leder@msk.no

Nestleder

Mai Britt Sørbøe

nestleder@msk.no

Økonomisjef

Unni Nodeland

unni@msk.no

Sekretær

Elinor H Ariansen

elinor@msk.no

Aktivitetsutvalgets leder

Kristin Vinsjevik

kristin.vinsjevik@mandal.kommune.no

Sportslig leder

Carla Troner

hovedtrener@msk.no

Stevnekomiteens leder

Patrick R Vollen

stevne@msk.no

Styremedlem

Bernt Marcus Seyffarth  

Repr. Utøverne

Mons Erik Bjerkan

 

Vararepr. Utøverne

Malin Syvertsen

 

Barneidrettsansvarlig

Gun Farestad Lie

gufali@online.no

Vararepresentant

Toralf Westermoen

toralf@westermoen.com