Logo

Info om styret

Verv

Navn

E-postadresse

Leder

Toralf Westermoen

leder@msk.no

Nestleder

Trond Bjerkan

nestleder@msk.no

Økonomisjef

Unni Nodeland

unni@msk.no

Sekretær

Anne Spetland

as@numeris.no

Aktivitetsutvalgets leder

Kristin Vinsjevik

kristin.vinsjevik@mandal.kommune.no

Sportslig leder

Carla Troner

hovedtrener@msk.no

Stevnekomiteens leder

Patrick R Vollen

stevne@msk.no

Repr. Utøverne

Nora Elise L Vollen

noraeliselvollen@yahoo.no

Vararepr. Utøverne

Lars Andreas Håberg

 

Barneidrettsansvarlig

Gun Farestad Lie

gufali@online.no