Logo

Medlemskontingent settes av årsmøtet og er for tiden kr 100 pr medlem pr år, for svømmekurs er kontingenten kr 50 pr år.  

Treningsavgiften varierer med treningsmengde og disse prisene er pr 6 mnd:

  • A partiet:kr 1000. Trener mellom 6 og 8 økter per uke i vann, og 2-3 økter på land med styrke- og basistrening.
  • B2/ vill i vann: kr 650. Trener 2 økter per uke i vann, 1 økt basistrening, samt ulike idretter og aktiviteter på land fordelt gjennom året.
  • B1 partiet: kr 750. Trener 5 økter per uke i vann, og 1 økt basistrening på land
  • C partier: kr 600. Trener 2 økter per uke i vann. 
  • Svømmekurs: Kursavgift på svømmeskolen er kr 1200,-
  • Masters: kr 600. Trener 2 økter pr uke.