Logo

Kjerneøvelse 10
Gli på magen -> linjeholdning
https://www.youtube.com/watch?v=h_jGNyPeqwQ

Kjerneøvelse 11
Gli på ryggen -> linjeholdning
https://www.youtube.com/watch?v=wDjvcwOm62I

Kjerneøvelse 12
Gli i linjeholdning med dreining fra mage til rygg -> puste -> dreie tilbake på magen
https://www.youtube.com/watch?v=IgRZ-W3jOZI

Kjerneøvelse 13
Gli med crawlbeinspark på mage -> linjeholdning
https://www.youtube.com/watch?v=6r3vWD075lo

Kjerneøvelse 14
Gli med crawlbeinspark på ryggen -> linjeholdning -> puste -> drei kroppen på magen -> crawlbeinspark
https://www.youtube.com/watch?v=14ae4ESBPR8

Kjerneøvelse 15
Hoppe -> flyte opp -> linjeholdning på mage -> crawlbeinspark ->  dreie på ryggen -> tilpasset pust
https://www.youtube.com/watch?v=sFaQVE4UFMw