Logo

Kjerneøvelse 5
Holde pusten -> flyte på magen -> linjeholdning
https://www.youtube.com/watch?v=qPCFs6kyUnk

Kjerneøvelse 6
Holde pusten -> flyte på ryggen -> linjeholdning -> puste
https://www.youtube.com/watch?v=n_5WGa2Ee1w

Kjerneøvelse 7
Holde pusten -> hoppe fra bassengkanten -> flyte opp på magen -> linjeholdning
https://www.youtube.com/watch?v=b3VDza2r-QE

Kjerneøvelse 8
Holde pusten -> flyte på mage -> linjeholdning -> dreie på ryggen -> puste -> linjeholdning
https://www.youtube.com/watch?v=LgrfXF7b4hs


Kjerneøvelse 9
Holde pusten -> flyte -> balansere på mage og rygg i linjeholdning med tilpasset pust
https://www.youtube.com/watch?v=b__mLlKa5HI