Logo

Småbarnssvømming er vannaktiviteter for barn fra de er 2 år og 5-6 år, og de som er utrygge i vann. Foreldre/ foresatte deltar aktivt i bassenget. Kurset har som hovedmål å oppøve trygghet og selvstendighet i vann. Aktivitetene er lekpregete og lystbetonte øvelser, som vektlegger stimulering av sansemotorikk, bevegelse, og samspill med foreldre/ foresatte. Aktivitetene foregår på barnas premisser, uten krav til prestasjoner og konkurranse.

 

Sted: Mandal svømmehall, varmtvannsbassenget

Tid: Lørdag 10.00

Varighet: 30 min

Hvem kan delta? Alle barn i aldersgruppen kan delta! Man trenger heller ikke å ha deltatt på babysvømming tidligere.

Påmelding: Påmelding skjer på tryggivann.no, der du registrer ditt/dine barn på kurset småbarnssvømming i Mandal svømmeklubb. Du kan også ta kontakt på opplaering@msk.no

Praktisk informasjon: Foreldrene/ de foresatte er selv ansvarlige for sitt eget barn, og derfor må alltid en av foreldrene/ de foresatte delta sammen med barnet i alle vannaktivitetene.  Det er ikke nødvendig at det er den samme voksne som deltar hver gang, men den voksne bør selv være trygg i vann. Instruktørens rolle er å veilede barn og voksne gjennom det pedagogiske innholdet i kurset. Barn som bruker bleier på land, må bruke svømmebleier i vann. Vi anbefaler å ta med rikelig med håndklær, samt mat og drikke til barnet etter økten.