Logo

Norges Svømmeforbund definerer svømmedyktighet som gjennom Svømmedyktighetsmerket;
«Rull utti på dypt vann. Svøm 100 m på magen. Stopp og hvil. Flyt på mage, rull over, flyt på rygg i samlet 3.min. Svøm deretter 100 m på rygg.»
 
Klarer du dette merket, er du svømmedyktig etter Norges Svømmeforbunds definisjon.

Vendinger
https://www.youtube.com/watch?v=KdRwdceEalA
Starter
https://www.youtube.com/watch?v=WeN29LPEnck