Logo

Hvalmerket

Hvalmerkekursene fokuserer på kjernefunksjonen "Dykke", som innebærer at man skal kunne dykke kroppen under vann. For å lære å svømme må eleven kunne oppholde seg under vann - dykke, og orientere seg der. Dette innebærer også at man kan kontrollere pustingen: puste inn - dykke under - se og orientere seg - komme opp - puste ut og inn.

Etter endt kurs skal elevene beherske følgende:

- Kombinere hopp fra bassengkanten - dykke - orientere seg under vann - hente gjenstander til overflaten.